Gegevens verwerken...
  • Welkom bij StErRecht

    StErRecht, Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht.

    De Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht (StErRecht) bevat het onafhankelijk register van erkende personen in het omgevingsrecht. De erkenningsregeling wordt ondersteund door partijen uit de publieke- en private sector.

    De erkenningsregeling valideert de professionaliteit (kritieke massa) van casemanagers, vergunningverleners, adviseurs, toezichthouders en handhavers op grond van de kwaliteitscriteria 2.1. De erkenningsregeling richt zich met name op personen die werkzaam zijn bij, voor of namens de overheid.

    Alvorens personen in aanmerking kunnen komen voor een erkenning, dient door middel van een toetsing te worden aangetoond dat aan de eisen wordt voldaan. De onafhankelijke toetsingen worden uitgevoerd door Libereaux en ROWIQ Advies. Het secretariaat van Sterrecht wordt gevoerd door het Centrum voor Certificatie.