Gegevens verwerken...
 • Auditoren

  Auditoren StErRecht

  Het toetsen en controleren van deelnemers en hun inschrijving is aan de auditoren opgedragen, zij voeren een zelfstandige en onpartijdige rol en maken geen deel uit van de stichting. Voor vakbekwame medewerkers geldt dat zij voldoen aan de eisen en zijn getoetst door een erkend auditor. Medewerkers die met behulp van een eigen onderzoek of auditor aan de eisen voldoen, verkrijgen de erkenning basisbekwaam. Of de status als startbekwaam indien uit het onderzoek blijkt dat nog niet aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan. Zolang medewerkers niet aan de eisen zijn getoetst, wordt de status van onbekwaam vermeld.

  De volgende auditoren toetsen namens StErRecht aan de eisen: 

  Medewerkers:

  KennisCentrum VTH, contactpersoon de heer J. (Jan) de Lange, erkend auditor;

  - Libereaux, contactpersoon R. (Raymond) Steenkamp, erkend auditor;

  - QP Project Consultancy, contactpersoon de heer Q. (Quint) Cuppen;

  - Ruud Bruggeman Advies, contactpersoon de heer R. (Ruud) Bruggeman.

  Organisaties:

  KennisCentrum VTH, contactpersoon de heer J. (Jan) de Lange;

  - Lares, contactpersoon T. (Theo) van Vliet;

  QP Project Consultancy, contactpersoon de heer Q. (Quint) Cuppen;

  - Reciproce, contactpersoon de heer J. (Jan) Smittenberg;

  Ruud Bruggeman Advies, contactpersoon de heer R. (Ruud) Bruggeman.