Gegevens verwerken...
  • Auditoren

    Auditoren StErRecht

    Het toetsen en controleren van deelnemers en hun inschrijving is aan de auditoren opgedragen, zij voeren een zelfstandige en onpartijdige rol en maken geen deel uit van de stichting. Voor vakbekwame deelnemers geldt dat zij voldoen aan de eisen, voor deelnemers met de status startbekwaam blijkt uit het onderzoek dat nog niet aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan. Zolang deelnemers nog niet aan de eisen zijn getoetst, wordt de status van onbekwaam vermeld.