Gegevens verwerken...
 • Commissies

  Commissie van Kwaliteit
  De commissie van Kwaliteit is de onafhankelijke en onpartijdige partij die de concept eisen voorbereid. Zij bespreekt de eisen en de toetsmethodiek. De commissie van Kwaliteit bestaat uit:

  De heer C.R.M. (Raymond) von den Benken
  De heer H. (Harry) Ploeg
  De heer M.L. (Maurits) Lavèn
  De heer E (Erik) Mossel
  Mevrouw N. (Natasja) Lavric
  De heer H. (Hein) Jaarsma

  Commissie van Besluiten

  De commissie van Besluiten bepaalt (gedelegeerde bevoegdheid) uiteindelijk over het verstrekken van erkenningen aan personen conform het erkenningsreglement, terwijl het secretariaat zorgt voor het bijhouden van alle registraties. De commissie van Besluiten bestaat uit:

  De heer B. (Bob) Kempink
  De heer P. (Piet) Paantjens 
  De heer J.C. (Jaap) Moree

  Commissie van Beroep

  Eventuele bezwaren en geschillen kunnen gericht worden aan de Commissie van Beroep. De commissie van Beroep valt als onafhankelijke klachten commissie onder toezicht van de Raad van Advies. Indien aspirant leden het niet eens zijn met de beslissing van de commissie van Besluiten en/of klachten hebben over de gevolgde procedure, dan kunnen zij zich richten tot de commissie van Beroep. De commissie van Beroep bestaat uit:

  De heer C. (Kees) Visser