Gegevens verwerken...
 • Gremia StErRecht

  Hieronder vindt u het organogram van de stichting.

   Gremia

  De Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht werkt op basis van good governance en heeft een Bestuur, een Raad van Advies en bestaat uit drie Commissies.
  De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gremia zijn als volgt:

  • Raad van Advies: adviseert het Bestuur inzake besluitvorming over strategische aangelegenheden voor de organisatie.
  • Bestuur: algemene beleid en bevoegd om de eisen geldig te verklaren.
  • Bedrijfsbureau: coördineert het proces van registratie tot erkenning.
  • Commissie van Kwaliteit: bereid onder andere het erkenningsschema in concept voor, bespreekt de eisen en de toetsmethodiek.
  • Commissie van Besluiten: heeft de gedelegeerde bevoegdheid om besluiten te nemen over het verstrekken van erkenningen aan personen.
  • Commissie van Beroep: die optreedt indien zich binnen het gremia geschillen of bezwaren voordoen.
  • Toetsers: het toetsen van leden en hun inschrijving is aan de toetsende instantie opgedragen.

  De samenstelling van de gremia vindt u onder contact.