Gegevens verwerken...
  • Inkoopbeleid StErRecht

    Steeds meer organisaties nemen de erkenning van StErRecht op in haar inkoopbeleid, u kunt hiervoor de onderstaande tekst(en) opnemen:

    1. Inhuur personen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH:
    Onze organisatie heeft de kwaliteit en professionele ontwikkeling van onze medewerkers hoog in het vaandel staan. Deze eisen stellen wij ook aan ingehuurd personeel waarbij het specifiek gaat om het voldoen aan kwaliteitscriteria. Wij stellen daarom als voorwaarde dat de voorgestelde kandidaat opgenomen is in het register van de Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht (StErRecht) als basisbekwaam of als vakbekwaam lid (zie hiervoor www.sterrecht.nl).