Gegevens verwerken...
  • Kwaliteitsborging binnen StErRecht

    De werkwijze van StErRecht richt zich op volledige kwaliteitsborging, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van alle taken in het Omgevingsrecht. Door het vroegtijdig inzetten van StErRecht kan eenvoudig naar een verdere professionalisering van het Omgevingsrecht worden toegewerkt, Het voorkomt echter een nieuwe werkwijze door nu al aansluiting te vinden in de bestaande werkwijze tot een volledige registratie van erkende casemanagers, vergunningverleners, adviseurs, toezichthouders en handhavers is bewerkstelligd.

    StErRecht draagt bij aan een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. Zij bewaakt de kwaliteit en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied. Daarnaast zorgt StErRecht ook voor promotie van haar branche keurmerk op nationale podia en laat duidelijk haar stem horen. StErRecht vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de maatschappij als landelijk aanspreekpunt in de wet- en regelgeving. Daarbij helpt zij ook het ministerie een gezamenlijke kennis- en informatiedeling te bewerkstelligen en is zij een gesprekspartner bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe wet- en regelgeving.