Gegevens verwerken...
  • Marktpartijen die voldoen aan de KC

    Een aantal marktpartijen hebben StErRecht benaderd met de vraag of zij ook aan de kwaliteitscriteria kunnen voldoen? Doel van deze partijen is aan bevoegde gezagen aantoonbaar te maken te voldoen aan hetzelfde niveau als de medewerkers van het bevoegd gezag. Om op deze manier snellere doorlooptijden te realiseren, als zo mogelijk een korting te ontvangen op de leges omdat het bevoegd gezag minder werk heeft van de behandeling omdat aanvragen in principe conform de wet- en regelgeving (compliance) worden ingediend. StErRecht heeft positief gereageerd naar de betrokken marktpartijen en aangegeven dat de werkwijze alleen kans van slagen heeft, als zowel de overheid als de markt in een aanvraag beide in het register zijn opgenomen en voldoen aan de eisen (cesuurbepaling). Momenteel worden er verschillende gespreken gevoerd, ook hebben een aantal brancheorganisaties interesse getoond in bovengenoemde werkwijze. We houden u op de hoogte en horen ook graag uw standpunt in deze ontwikkeling van "kwaliteitsborging".