Gegevens verwerken...
  • Raad van Advies

    De Raad van Advies adviseert het Bestuur inzake besluitvorming over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De Raad van Advies kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren en fungeert als klankbord voor het Bestuur. De Raad van Advies bestaat uit  een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden uit alle fysieke domeinen van het omgevingsrecht:

    De Raad van Advies bestaat uit:

    De heer E. (Eric) Houtman (voorzitter)

    Functies worden momenteel ingevuld.