Gegevens verwerken...

Registreren

 • Het register bevat medewerkers en organisaties met de titel "nietbekwaam", "startbekwaam", "basisbekwaam" of "vakbekwaam". Voor vakbekwame personen en organisaties geldt dat zij de toetsing hebben laten uitvoeren door een erkende toetser en voldoen aan de cesuurbepaling. Personen en organisaties die zelf het onderzoek hebben opgesteld eventueel in combinatie met een toetser, verkrijgen de erkenning basisbekwaam lid. Zij voldoen aan de cesuurbepaling en dus aan de eisen of de status als startvakbekwaam lid indien uit het onderzoek blijkt dat (nog) niet aan de criteria wordt voldaan. Zolang nog geen toetsing is uitgevoerd krijgen leden de status van nietvakbekwaam lid. Personen of organisaties die 100% voldoen aan de criteria ontvangen een kroontje op de erkenning. 

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning van StErRecht, neemt u de volgende stappen:

  1. U vult het online registratieformulier in en dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens, een kopie van uw inschrijving en een factuur.
  3. 
  U print en ondertekent de inschrijving in 2-voud en behoud één exemplaar voor uw eigen administratie.
  4. Het andere exemplaar stuurt u op naar de StErRecht, Postbus 526, 2400 AM, Alphen a/d Rijn.
  5. Wanneer u aan alle eisen voldoet ontvangt u binnen maximaal 3 weken uw bewijs van erkenning.

  Voor een overzicht van de kosten voor het verkrijgen en behouden van een registratie, kunt u het tarievenblad raadplegen.

  Voor een succesvolle registratie dient u te beschikken over de gegevens zoals genoemd in het registratieformulier (uw toetser zal u hierna vragen).

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens