Gegevens verwerken...

Registreren

 • Het register bevat medewerkers en organisaties met de titel "vakbekwaam", "startbekwaam"en "onbekwaam". Voor vakbekwame deelnemers geldt dat zij voldoen aan de eisen, voor deelnemers met de status startbekwaam blijkt uit het onderzoek dat nog niet aan de kwaliteitscriteria wordt voldaan. Zolang deelnemers nog niet aan de eisen zijn getoetst, wordt de status van onbekwaam vermeld (sterrecht.nl/auditoren).

  Om in aanmerking te komen voor een erkenning van StErRecht, neemt u de volgende stappen:

  1. U vult het online registratieformulier in en dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
  2. Ter bevestiging ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens, een kopie van uw inschrijving en een factuur.
  3. 
  U print en ondertekent de inschrijving in 2-voud en behoud één exemplaar voor uw eigen administratie.
  4. Het andere exemplaar stuurt u op naar de StErRecht, Postbus 526, 2400 AM, Alphen a/d Rijn.
  5. Wanneer u aan alle eisen voldoet ontvangt u binnen maximaal 3 weken uw bewijs van erkenning.

  Voor een overzicht van de kosten voor het verkrijgen en behouden van een registratie, kunt u het tarievenblad raadplegen.

  Voor een succesvolle registratie dient u te beschikken over de gegevens zoals genoemd in het registratieformulier (uw toetser zal u hierna vragen).

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens