Gegevens verwerken...
  • Tarieven StErRecht

    Tarievenblad
    De kosten voor het verkrijgen en behouden van een erkennning en deelname in het register, vindt u op het tarievenblad.