Gegevens verwerken...
 • Toetsers & adviseurs

  Toetsers

  Het toetsen van leden en hun inschrijving is aan de toetsende instantie opgedragen, zij voeren een zelfstandige en onpartijdige rol en maken geen deel uit van de stichting. Voor vakbekwame personen en organisaties geldt dat zij de toetsing hebben laten uitvoeren door een erkende toetser en voldoen aan de cesuurbepaling. Personen en organisaties die zelf het onderzoek hebben opgesteld eventueel in combinatie met een toetser, verkrijgen de erkenning basisbekwaam lid. Zij voldoen aan de cesuurbepaling en dus aan de eisen of de status als startvakbekwaam lid indien uit het onderzoek blijkt dat (nog) niet aan de criteria wordt voldaan. Zolang nog geen toetsing is uitgevoerd krijgen leden de status van nietvakbekwaam lid. Personen of organisaties die 100% voldoen aan de criteria ontvangen een kroontje op de erkenning. 

  De volgende partijen komen in aanmerking voor het opstellen van een onderzoek:

  - Libereaux B.V. voor medewerkers (erkend toetser);

  - Lares B.V. voor organisaties (erkend toetser);

  Ook kan StErRecht voor u om een offerte vragen.

  Adviseurs

  StErRecht heeft voor het opstellen van een onderzoek naar de verschillende onderdelen binnen de eisen zoals deze gelden voor organisaties, afspraken gemaakt met (beleids)adviseurs. Zij voeren een zelfstandige en onpartijdige rol en maken geen deel uit van de stichting.

  - ROWIQ Advies B.V.;