Gegevens verwerken...
  • Waarom StErRecht.

    Om de overheid te ondersteunen bij het, zoals de wet VTH eist aantoonbaar maken en borgen van kwaliteit, is StErRecht opgericht. StErRecht heeft ten doel het beheren en uitvoeren van een Omgevingsrecht brede erkenningsregeling, gericht op de behoefte om de professionaliteit van casemanagers, vergunningverleners, adviseurs, toezichthouders en handhavers op grond van de "Kwaliteitscriteria" te erkennen, meetbaar en zichtbaar te maken. StErRecht zorgt ervoor dat de kwaliteitscriteria wordt geborgd en dat tegelijk wordt voldaan aan het behouden van en het voldoen aan aanvullende criteria. Dit wordt onder andere bereikt door permanente educatie verplicht te maken en invulling te geven aan een beoordeling op competenties van medewerkers. Indien u als medewerker of als organisatie, zowel publiek als privaat in het register van StErRecht bent geregistreerd, ontvangt u hiervoor een bewijs van erkenning. En heeft u het recht om het beeldlogo te publiceren en uw omgeving te laten zien bij voortduring te voldoen aan de kwaliteitscriteria.