Gegevens verwerken...
  • Waarom StErRecht.

    StErRecht is er voor u

    Om de overheid te ondersteunen bij het, zoals de wet VTH eist, aantoonbaar maken en borgen van kwaliteit, is StErRecht opgericht. Het StErRecht register is beperkt openbaar en bedoeld voor overheden die bevoegd zijn met de controle op de wet VTH. StErRecht zorgt ervoor dat de kwaliteitscriteria worden geborgd en dat tegelijk wordt voldaan aan het behouden van en het voldoen aan aanvullende criteria. Dit wordt onder andere bereikt door permanente educatie verplicht te maken en invulling te geven aan een beoordeling op competenties van medewerkers. Indien u als persoon of als organisatie, zowel publiek als privaat in het register van StErRecht bent geregistreerd, ontvangt u hiervoor een bewijs van erkenning en heeft u het recht om het beeldlogo te publiceren en uw omgeving te laten zien bij voortduring te voldoen aan de kwaliteitscriteria.